Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia komunikacyjne OC czyli obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to najpopularniejsze ubezpieczenie OC, jednocześnie najbardziej znane i najlepiej rozpoznawalne ubezpieczenie na rynku. Dotyczy ono samochodów i innych pojazdów mechanicznych, których w Polsce są miliony, zatem jest to też najczęściej kupowany rodzaj ubezpieczenia, którego zadaniem jest pokrywać przez towarzystwo ubezpieczeniowe ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim przez pojazdy mechaniczne.